Barbara Doracic završila je studij Fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, a sada je redovna studentica treće godine stručnog studija za izobrazbu trenera, usmjerenje fitnes, na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Uz posao stručnoga trenera posebno ju zanima primjena fizioterapije u području sporta pa je završila i tečaj Sportske i rehabilitacijske masaže.

U OrlandoFit Fitness Branimiru radi kao instruktor i osobni trener.