OVDJE ĆETE PRONAĆI NAJNOVIJE INFORMACIJE O NAŠEM DJELOVANJU PROTIV KORONAVIRUSA. WEB LOKACIJA SE STALNO AŽURIRA S NOVIM INFORMACIJAMA.16.03.2020.

Prema čitavom nizu različitih točnih i netočnih informacija koje kruže, obavještavamo Vas da će se OrlandoFit fitness centri pridržavati isključivo samo onih uputa i odredbi koje je donio nacionalni Stožer civilne zaštite.

Prema istima naši fitness centri su otvoreni uz dodatne privremene izmjene:

Od 17.03.2020 svi grupni programi  se privremeno zatvaraju u svim fitness centrima.

RADNO VRIJEME od 16.03.2020 do opoziva

OrlandoFit Fitness Kaptol 07:00-21:00
OrlandoFit Green Gold Gym 06:00-21:00
OrlandoFit Fitness Branimir 06:00-21:00

Subota
od 08:30 do 14:30

Nedjelja
zatvoreno 

 

Dragi svi,

Dobrobit i zdravlje naših članova najveći nam je prioritet. S obzirom na trenutnu situaciju i zbivanja vezana uz COVID – 19 virus OrlandoFit je poduzeo i nadalje će poduzimati sve mjere opreza kako bi vježbanje i boravak u našim fitness centrima bio maksimalno siguran, naravno unutar svega što možemo napraviti. S takvim pristupom ćemo nastaviti i dalje te će naši fitness centri biti otvoreni dok Vlada RH i više institucije ne donesu zakonsku odredbu o zatvaranju.

Što smo učinili i što činimo:

 • Sljedeći upute Stožera civilne zaštite i uz pomoć našeg softvera limitirali smo broj ulazaka u svaki od fitnessa, čime u jednom trenutku unutar prostora istih može boraviti maksimalno 95 osoba
 • Podigli smo razinu higijenskih uvjeta i kontrolu istih
 • Svi naši djelatnici na recepciji i treneri u povećanom opsegu brinu o higijeni ruku.
 • Na ulazu u naše fitness centre smo postavili dezinficijense za ruke
 • Naše osoblje ima naputak o promjeni izraza uljudnosti (smanjenje rukovanja, dodirivanja i slično)

Važna napomena

 • Ako ste bili izloženi izvoru zaraze  ili smatrate / sumnjate da imate simptome bolesti molimo Vas da nas o tome obavijestite na info@orlandofit.hr / sales@orlandofit.hr kako bismo poduzeli sigurnosne mjere.
 • Strogo je zabranjen ulaz i boravak u fitness centrima svim osobama koje su zaražene COVID – 19 virusom, imaju obvezu biti u samoizolaciji ili imaju simptome koji ukazuju na potencijalnu mogućnost nošenja virusa.
 • Svi članovi imaju mogućnost uzeti pauzu na svoje članarine bez obzira da li su do sada već koristili istu.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se na

ili na brojeve telefona:

CORONAVIRUS (COVID-19)
Changes to our OrlandoFit community

Dear members,

The well-being and health of our members is our highest priority. Given the current situation and developments related to COVID – 19, OrlandoFit virus has taken and will continue to take all precautions to ensure that exercising and staying in our fitness centers is as safe as possible, of course within everything we can do. With this approach, we will continue to continue and our fitness centers will be open until the Government of the Republic of Croatia and higher institutions have adopted a legal closure provision.

What we did and what we do:

 • Following the instructions of the Civil Protection Staff and with the help of our software, we have limited the number of entrances to each of the fitness facilities, allowing a maximum of 95 people to stay at one time.
 • We have raised the level of hygiene conditions and controls
 • All our front desk staff and coaches are taking care of hand hygiene on an expanded scale.
 • We installed hand sanitizers at the entrance to our fitness centers
 • Our staff are instructed to change the expression of courtesy (reduction of handling, touching, etc.)

Important note

 • If you have been exposed to the source of the infection or feel / suspect you have symptoms of the disease, please let us know at info@orlandofit.hr / sales@orlandofit.hr to take precautionary measures.
 • Entry and stay in the fitness center is strictly prohibited for all persons who are infected with the COVID – 19 virus, have an obligation to be in isolation or have symptoms that indicate a potential possibility of carrying the virus.
 • All members have the opportunity to take a break on their membership fees, whether or not they have used the membership so far.

If you have any questions, please contact us on

or to phone numbers: