David je redovni student 5. godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu usmjerenje kineziterapija. Atletikom i fitnessom se bavi već dugi niz godina dok je u ulozi trenera provodio individualne kondicijske pripreme košarkaša i atletičara u seniorskom uzrastu. Kroz svoje akademsko obrazovanje vrijeme ulaže u usavršavanje na području prevencije i rehabilitacije ozljeda, masažu te sportsku prehranu.

U Green Gold Gym-u radi kao instruktor fitnessa i osobni trener.