Neva je diplomirala na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje kineziterapija. Magistrirala je na području kineziterapije u neurologiji. Svoje znanje aktivno nadopunjuje na seminarima i konferencijama iz područja fitnessa i kineziterapije. Dugi je niz godina u svijetu sporta.