Obavještavamo Vas da svaki klijent ima dva sata besplatnog parkinga u Kaptol Centru!