Poštovani članovi,

obavještavamo Vas da od 25.06.2018.
PRIVREMENO zatvaramo
sljedeće grupe:

PREUZMITE NOVI RASPORED KOJI VRIJEDI OD 25.06.2018.!

FITNESS KAPTOL

utorak & četvrtak – 10:00

utorak & četvrtak – 17:30

utorak & četvrtak – 19:15

četvrtak – 19:00

ponedjeljak – 19:15

petak – 19:15

GREEN GOLD GYM

tabata utorak & četvrtak – 16:30

bodyweight drill utorak & četvrtak – 06:30

Fataway aerobics ponedjeljak i srijeda – 20:00