Za sve polaznike programa Korektivne gimnastike otvorili smo dodatni termin ponedjeljkom od 10 do 11 sati.