Grupni programi će se održavati prema novom rasporedu od 11.07.2016.