Tabata

24.04.2018

Functional Tabata u Fitness Kaptolu!

VIsokointenzivni treninzi kratkog trajanja vrlo su popularan oblik vježbanja jer u kratkom vremenu troše veliki broj kalorija i obuhvaćaju vježbe za cijelo…

Read More…

24.11.2016

Dalia Fišer

Do You Dare, Tabata, Combat Functional, Orlando Cross Dalia je apsolventica Stručnog studija za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, sa…

Read More…