Kettlebell Conditioning

24.01.2017

KETTLEBELL CONDITIONING U Green Gold Gym-u

Od 02. veljače 2017 krećemo sa novim grupnim programom KETTLEBELL CONDITIONING u Green Gold Gym-u u večernjim satima! KETTLEBELL CONDITIONING je funkcionalni…

Read More…

02.12.2016

Kettlebell Conditioning

Kettlebell trening ima sve veću popularnost u svijetu fitnessa. Glavna prednost kettlebella je ujedno osnovna komponenta po kojoj se girje razlikuju u…

Read More…